Niels Vos Surgery

Perianale fistel

Index

Definities

Fistel: verbinding tussen 2 oppervlakten bedekt met epitheel.

Perianale fistel: onnatuurlijke verbinding van het rectum of anus met de perianale huid.

Feiten & cijfers

Incidentie 5-12 / 100.000 / jaar
Man:Vrouw Vaker bij mannen (2:1)
Risico-factoren
 • Perianaal abces
 • Eerdere fistels
 • Mannelijk geslacht
 • M. Crohn
 • Hidradenitis suppurativa

Pathofysiologie

Perianale fistels ontstaan vaak na een doorgemaakt perianaal abces en komen frequent voor bij Morbus Crohn. Anale klieren monden uit in de crypten van Morgagni in de linea dentata. Obstructie van deze klieren leidt tot infectie en abcedering van de klier. Wanneer dit abces draineert (spontaan via de weg van de minste weerstand of chirurgisch) kan een fistel worden gevormd.

Relevante anatomie


Anamnese

Goodsall's rule

Lichamelijk onderzoek

Goodsall's rule
Met Goodsall's Rule kan aan de hand van de externe fistel opening (B) het verloop van het fisteltraject naar de interne opening (A) ter hoogte van de linea dentata worden ingeschat. Fistels met een anterieure externe opening hebben een linair radiair traject richting de interne opening. Bij een posterieure fistelopening wordt een boogvormig traject verwacht. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze regel en zijn meer complexe fisteltrajecten mogelijk.

Fistel classificatie

Diagnostiek

Endo-echografie of MRI kunnen gebruikt worden om het verloop van fistels in kaart te brengen.

Classificatie

Type fistel%Verloop fistel traject
Intersfincterisch45%traject beperkt tot intersfincterische vlak
Transsfincterisch30%traject perforeert interne en externe sfincter
Suprasfincterisch20%traject perforeert interne sfincter en meer craniaal over de m. puborectalis de m. levator ani
Extrasfincterisch5%traject verloopt van rectum naar perianale huid buiten het sfinctercomplex

Complicaties

Behandeling

Voor alle fistels geldt dat in het acute stadium drainage van abcessen plaatsvindt. De definitieve behandeling bestaat uit behandeling van de fistel en eventuele onderliggende pathologie (M. Crohn, gecompliceerde diverticulitis, gecompliceerde rectale chirurgie, etc.).

BehandelingType fistelBeschrijving
Fistulotomie
 • Intersfincterisch
 • Transsfincterisch (laag)
Klieven fistel over sonde en uitkrabben fistel traject
Seton plaatsing
 • Transsfincterisch
 • Supresfincterisch
 • Extrasfincterisch
 • Bevordert drainage fistel traject.
 • Seton kan meestal na 2-3 maanden verwijderd worden.
 • Eventueel snijdende seton: poliklinisch aantrekken seton waardoor deze geleidelijk de sfincter doorsnijdt
 • Minimaliseert sfincterdefect en risico op incontinentie
 • Alternatieven: mucosa advancement plastiek, fibrine lijm, anale fistelplug
Mucosal advancement plastiek
 • Complex
 • Recidiverend
 • Bedekken inwendige opening door transpositie van een flap mucosa, submucosa en spier.
 • Alternatieven: seton plaatsing, fibrine lijm, anale fistelplug
Fibrinelijm
 • Diep
 • Complex
 • Recidiverend
 • Fistel opvullen met fibrine lijm
 • Minder invasief, geen transectie sfincter dus geen risico incontinentie
 • Succespercentage 14-60%
Anale fistelplug
 • Diep
 • Complexe
 • Recidiverend
 • Occlusie fistel met bioplug (porcine small intestinal submucosa (SIS-plug))
 • Minder invasief, geen transectie sfincter dus geen risico incontinentie
 • Succespercentage tot 87% beschreven, nog weinig evidence beschikbaar

Prognose

Follow-up

Referenties

Laatste update: 13-01-2013


Perianale fistel

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact