Niels Vos Surgery

Gamma-nail (y-nail)

Index

Dynamische heup schroef

Indicaties

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe vermindert de kans op postoperatieve infectieuze complicaties. Een eenmalige dosering volstaat indien adequaate spiegels worden bereikt over een periode van 12 uur.

Positionering

Positionering

Extra Maatregelen

Röntgendoorlichting beschikbaar.

Stappen

Operatieverslag

Time Out Procedure. Antibiotica profylaxe. Patiënt wordt op de extensietafel gepositioneerd. Het contralaterale been wordt abduceerd en geflecteerd in de beensteun waarbij de nervus peroneus vrij ligt. Eventueel kan onder röntgendoorlichting met behulp van een k-draad vast de positie van de trochantertip worden bepaald. Onder röntgendoorlichting wordt de fractuur gereponeerd, eventueel met 10-15 graden endorotatie. De patella blijft horizontaal of minimaal naar mediaal gedraaid. Huiddessinfectie en steriel afdekken. Incisie over het trochanter major naar proximaal (2-3 cm, evt. langer bij adipeuze patiënten). Openen fascia lata. Splijten abductoren boven de trochanter tip. Met een priem op de trochantertip (op de overgang van anterieure 1/3 naar posterieure 2/3 en mediaal) wordt toegang verkregen tot de mergholte. Opvoeren voerdraad. Reamen proximale femur met de One Step Reamer. Inbrengen y-nail met richtapparaat. Verwijderen voerdraad. Met behulp van de One Shot Richter wordt de correcte positie van de collumschroef bepaald. Inbrengen trocar en boorhuls voor de collumschroef. Huidincisie. De boorhuls wordt tegen de laterale cortex geplaatst. Voorboren laterale cortex. Onder röntgendoorlichting wordt een k-draad (2,5 mm) geboord in het caput femoris tot net subchondraal. De k-draad ligt in AP-richting caudaal in het collum en centraal in het caput. In laterale richting ligt de draad centraal in het collum en caput femoris. Er wordt een (X) mm collum-schroeflengte gemeten. Onder röntgendoorlichting wordt handmatig het kanaal voor de collumschroef voorgeboord. Inbrengen (X) mm collumschroef. Inbrengen anti-rotatie schroef. Positie distale vergrendeling wordt bepaald met het richtapparaat. Er wordt gekozen voor een (statische/dynamische) vergrendeling. Huidincisie. Met behulp van de trocar en boorhuls wordt de laterale en mediale cortex geboord waarbij een schroeflengte van (X) mm wordt gemeten. Plaatsen (X) mm corticale schroef. Vervolgens plaatsen Endcap. Opheffen tractie. Onder röntgendoorlichting wordt een goede stand van de fractuur en positie van de DHS vastgelegd. Controle hemostase. Sluiten fascia lata met Vicryl 1.0. De huid word gesloten met monocryl 3.0.

Röntgenopname DHS

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling

Follow-up

Controle na 1 week, 6 weken en 3 maanden, inclusief röntgencontrole

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Gamma-nail (y-nail)

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact