Niels Vos Surgery

Appendectomie (wisselsnede)

Index

Indicaties

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Appendectomie via wisselsnede

Antibiotica profylaxe gericht tegen aërobe en anaërobe bacteriën bij patiënten met een niet-geperforeerde appendicities vermindert de kans op postoperatieve infectieuze complicaties. Een eenmalige preoperatieve gift is voldoende.

Positionering

Extra Maatregelen

geen

Stappen

Operatieverslag

Time out procedure. Antibioticaprofylaxe. Patiënt in rugligging onder algehele narcose. Huiddesinfectie en steriel afdekken vanaf het processus xiphoideus tot suprapubisch. Schuin-dwarse incisie t.p.v. McBurney. Achtereenvolgens worden in hun vezelverloop de aponeurose van de m. obliquus externus, m. obliquus internus en m. transversus gekliefd. Openen peritoneum: (wel/geen pus of troebel vocht). Expositie met twee vensterhaken. Luxatie coecum met behulp van anatomisch pincet en gaas. De appendix is (normaal/flegmoneus/necrotisch/geperforeerd). De meso-appendix wordt geskeleteerd. De appendix wordt aan de basis gekwetst en geligeerd met Vicryl 0, doorgenomen met mes en verwijderd en opgestuurd voor PA. Controle haemostase. Er wordt (wel/niet) gespoeld. Sluiten peritoneum met vicryl 3.0. Sluiten van de externe aponeurose met PDS 1. De subcutis wordt geapproximeerd met Vycril 0. De huid wordt (open gelaten/gesloten) met Monocryl 4.0. Patiënt wordt (wel/niet) nabehandeld met antibiotica (48 uur IV, waarna op geleide van de kliniek eventueel over kan worden gegaan op oraal, 5 dagen in totaal).

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling

Follow-up

Eenmalig na 2 weken voor de PA-uitslag

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Appendectomie (wisselsnede)

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact