Niels Vos Surgery

Lichtenstein Plastiek

Index

Indicaties

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Geen evidence voor het gebruik van antibiotica profylaxe.
Advies richtlijn: alleen op indicatie (recidief, hoge leeftijd, maligniteit, verminderde afweer).

Positionering

Extra Maatregelen

Lichtenstein Plastiek

geen

Stappen

Bij de vrouw wordt in plaats van de funiculus het ligamentum rotondum aangetroffen welke diathermisch kan worden doorgenomen. De overige procedure verloopt identiek aan die bij de man.

Operatieverslag

Time Out Procedure. Patiënt in rugligging onder algehele narcose. Huiddessinfectie en vierkant afdekken regio inguinalis. Incisie in de huidlijnen over het lieskanaal. Ligeren vena epigastrica superficialis. Prepareren tot op de aponeurose van de musculus obliquus externus abdominis welke in de vezelrichting geopend word. Vrijleggen craniale en caudale aponeurosebladen. De nervus ilio-inguinalis en nervus iliohypogastricus worden (wel / niet) geidentificeerd en gespaard. De onderrand van het ligament van Poupart wordt goed a vue gebracht. Teugelen en luxeren van de funiculus ter hoogte van het os pubis. Afprepareren van de cremastervezels tot aan de annulus internus. Identificatie en sparen vas deferens en testiculaire vaten. Het betreft hier een (mediale (directe) / laterale (indirecte)) breuk.

1. Laterale (indirecte) breuk: Vrijprepareren en openen breukzak. Inspectie inhoud: Het betreft (vitaal / ischaemisch / necrotisch / geperforeerd) (omentum / dunnedarm / sigmoid / anders). Repositie. Ligeren breukzak middels torsieligatuur (Vicryl 2.0). Zie verder "Mediale breuk" hieronder.

2. Mediale (directe) breuk: Inhechten Prolene mat: mediale fixatie ter hoogte van het os pubis met 1 staande Prolene 3.0 hechting (niet aan periosteum!). De mat overlapt 1 cm naar mediaal. Caudaal wordt de mat gefixeerd aan het ligament van Poupart en craniaal aan de musculus obliquus internus abdominis. Lateraal worden met 1 Prolene 3.0 hechting beide slippen van de mat gefixeerd aan de musculus transversus abdominis. Controle hemostase. Sluiten aponeurose musculus obliquus externus abdominis met doorlopend Vicryl 2.0. Sluiten huid met doorlopend Monocryl 2.0 intracutaan. Infiltratie wond met bupivacaïne 0,5%.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling

Follow-up

Eenmalig na 6 weken, daarna alleen bij recidief klachten.

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Lichtenstein Plastiek

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact