Niels Vos Surgery

Femoro-popliteale bypass

Index

Indicaties

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe bestaat uit een eenmalige preoperatieve gift cefuroxim 1500mg intraveneus.

Positionering

Distale anastomose femoro-popliteale bypass

Extra Maatregelen

Urine catheter

Stappen

Operatieverslag

Time out procedure. Antibioticaprofylaxe. Patiënt in rugligging onder algehele narcose. Huiddesinfectie vanaf navel tot enkel en steriel afdekken (rechter/linker) been. Incisie (supra/infra)genuaal. Klieven subcutis en fascie. Vrijprepareren a. poplitea en teugelen. Incisie (rechter/linker) lies. Klieven subcutis en fascie. Vrijprepareren a. femoralis communis, superficialis en profunda en teugelen van deze takken. De vena saphena magna wordt geinspecteerd en van voldoende kaliber en kwaliteit bevonden, waarna deze wordt uitgenomen met ligeren van alle zijtakken.* Voorbereiden tunneltraject met de tunnelaar. Toedienen 5000 EH heparine. Tunnelen (VSM(reversed)/prothese). Klemmen in de lies. Arteriotomie. End-to-side anastomose van de VSM op de a. femoralis communis met prolene (5.0/6.0/). Anastomose op druk zetten en controle hemostase. Vervolgens end-to-side anastomose op de (supra/infra)genuale a. poplitea met prolene (5.0/6.0/7.0). Voor voltooien van de anastomose flushen uit alle richtingen en naspoelen met heparine zout. Het aanbod is (krachtig/matig/onvoldoende) en er is (goede/matige/onvoldoende) backbleeding. Voltooien anastomose. Hemostase. Er zijn krachtige pulsaties distaal van de anastomose en de voet kleurt goed bij. (Optioneel: De flow wordt gemeten en bedraagt .. ml/min.) Sluiten van de fascie en subcutis met vicryl. Sluiten van de huid met (monocryl/agraves). Sign-out procedure.

* indien de VSM niet geschikt of beschikbaar is wordt voor een dacron of PTFE prothese gekozen

De VSM kan ook gebruikt worden als in-situ bypass, waarbij de vene dus in zijn oorspronkelijke positie blijft waarbij wel alle zijtakken dienen te worden geligeerd en de kleppen dienen te worden gestript om flow richting distaal mogelijk te maken. Een voordeel hiervan is, met name bij distale bypasses, dat er minder kaliber mismatch is tussen vene en arterie.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling postoperatief

Follow-up

Bij patiënten met wonden (Fontaine IV) kunnen die wonden reden zijn voor een intensievere follow-up

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Femoro-popliteale bypass

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact