Niels Vos Surgery

Endovasculaire behandeling abdominaal aneurysma (EVAR)

Index

Indicaties

Varianten van deze techniek kunnen gebruikt worden om andere typen aneurysmata te behandelen.

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe bestaat uit een eenmalige preoperatieve gift cefazoline 1000mg intraveneus.

Positionering

EVAR procedure

Extra Maatregelen

Röntgendoorlichting vereist. Urinecatheter.

Tevens dient in de poliklinische fase ingemeten te zijn zodat de juiste stents kunnen worden besteld

Stappen

Afhankelijk van het merk en type stent kunnen kleine verschillen bestaan in de wijze van inbrengen en ontplooien.

Operatieverslag

Time out procedure. Antibioticaprofylaxe. Patiënt in rugligging onder (algehele narcose/spinaal anesthesie/lokaal anesthesie). Huiddesinfectie en steriel afdekken liesregio. Echogeleide punctie a. femoralis communis beiderzijds. Meten afstand arterie tot huid voor Manta closure device. Beiderzijds inbrengen 8 Fr sheat. (Rechts/Links) opvoeren Terumo voerdraad, daarover de angiografiecatheter waarna de Terumo wordt gewisseld voor een stijve voerdraad. De tip van de voerdraad wordt gevolgd met behulp van de doorlichting zodat de draad niet te ver naar proximaal wordt opgevoerd. Aan de contralaterale zijde wordt nu een Terumo voerdraad en vervolgens een angiografiecatheter ingebracht. Via (rechts/links) wordt de main body over de stijve voerdraad ingebracht waarbij de markering voor het contralaterale pootje naar mediaal wordt gehouden en de proximale markers ter hoogte van de verwachte locatie van de nierarteriën wordt gebracht. Vervolgens wordt een angiogram verricht waarbij de linker en rechter a. renalis worden gemarkeerd op het scherm. De markering voor de fabric van de main body wordt tot net onder de laagste nierarterie gebracht waarna de main body ontplooid wordt tot de contralaterale poot vrij komt. Vervolgens opdraaien van de top-cap waarbij de suprarenale fixatie ontplooid wordt. Vervolgens volledig ontplooien main body waarna de top-cap wordt ingedraaid nadat deze eerst ruim boven de prothese is opgevoerd. Vervolgens wordt het delivery systeem verwijderd en wordt een 16 Fr sheath ingebracht. Vervolgens wordt de contralaterale poot met behulp van de Terumo draad en de (angiografie/Cobra/etc.) catheter aangehaakt. Adequate positie wordt gecontroleerd met een gekalibreerde pig-tail catheter. Hiermee wordt ook direct de lengte van de iliacale extensie gecontroleerd waarbij de origo van de a. iliaca interna wordt gemarkeerd. Vervolgens wordt de Terumo vervangen voor de stijve voerdraad waarna de pig-tail wordt verwijderd en de contralaterale iliacale extensie wordt ingebracht. De markers worden ter hoogte van de flow-divider gebracht waarna de stent wordt ontplooid. Verwijderen delivery device en plaatsen 12 Fr sheath. Vervolgens worden de protheses met de balloncatheter geballoneerd, waarna er een controle angio wordt verricht waarbij (geen/een type II/ een type I) endoleak wordt gezien. Verwijderen van de voerdraden en sheats. Hemostase met Manta closure device. Sign-out procedure.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling postoperatief

Follow-up

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Endovasculaire behandeling abdominaal aneurysma (EVAR)

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact