Niels Vos Surgery

Dynamische heup schroef (DHS)

Index

Dynamische heup schroef

Indicaties

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe vermindert de kans op postoperatieve infectieuze complicaties. Een eenmalige dosering volstaat indien adequaate spiegels worden bereikt over een periode van 12 uur.

Positionering

Positionering

Extra Maatregelen

Röntgendoorlichting beschikbaar.

Stappen

Operatieverslag

Time Out Procedure. Antibiotica profylaxe. Patiënt wordt op de extensietafel gepositioneerd. Het contralaterale been wordt abduceerd en geflecteerd in de beensteun waarbij de nervus peroneus vrij ligt. Eventueel kan onder röntgendoorlichting met behulp van een k-draad vast de positie en richting van het collum en het femur worden bepaald en gemarkeerd op het Ioban (of ander type) incisiefolie. Onder röntgendoorlichting wordt de fractuur gereponeerd. Huiddessinfectie en steriel afdekken. Lengteincisie caudaal van het throchanter major. Openen fascia lata. Vrijleggen femur over het septum intermusculare. Onder röntgendoorlichting wordt een anti-rotatie k-draad excentrisch in het caput femoris ingebracht. Met het 135 graden richtapparaat wordt onder röntgendoorlichting een k-draad (2,5 mm) geboord in het caput femoris tot net subchondraal. De draad ligt in AP-richting caudaal in het collum en centraal in het caput. In laterale richting ligt de draad dorso-centraal in het collum en caput femoris. Er wordt een (X) mm collum-schroeflengte gemeten. Met de drietraps boor wordt het gat voor de collumschroef geboord waarna wordt getapt. Inbrengen (X - 5 mm) collumschroef tot net subchondraal. De winding ligt voorbij de fractuur en het handvat van de schroevendraaier einigd parallel aan het femur. Verwijderen anti-rotatie k-draad. Plaatsen van de 2-gatsplaat tegen laterale cortex. De plaat wordt gefixeerd met 2 corticale schroeven. Opheffen tractie. Onder röntgendoorlichting wordt een goede stand van de fractuur en positie van de DHS vastgelegd. Controle hemostase. Sluiten fascia lata over een Redonse drain met Vicryl 1.0. De huid word gesloten met monocryl 3.0.

Röntgenopname DHS

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling

Follow-up

Controle na 1 week, 6 weken en 3 maanden, inclusief röntgencontrole

Referenties

Laatste update: 06-01-2013


Dynamische heup schroef (DHS)

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact