Niels Vos Surgery

Carotis endarteriectomie

Index

Indicaties

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe bestaat uit een eenmalige preoperatieve gift cefuroxim 1500mg intraveneus.

Positionering

Carotis Endarteriectomie

Extra Maatregelen

EEG-monitoring voor peroperatieve bewaking cerebrum

Stappen

Operatieverslag

Time out procedure. Antibioticaprofylaxe. Patiënt in rugligging onder algehele narcose. Huiddesinfectie en steriel afdekken halsregio (rechts/links). Incisie langs de voorrand van de m. sternocleidomastoideus. Klieven subcutis en m. platysma. Identificeren a. carotis communis en n. vagus. Van hieruit verder naar distaal vrijprepareren van de carotis bifurcatie, waarbij de ansa cervicalis wordt gespaard. De a. carotis interna wordt tot voorbij de stenose vrijgelegd, waarbij de n. hypoglossus gezien en gespaard wordt. Teugelen van de a. carotis communis, interna, externa en a. thyroidea superior. Toedienen 5000 EH heparine. Na 2 minuten worden de takken van de carotis bifurcatieafgeklemd. Er treden (wel/geen) EEG-veranderingen op. (Indien EEG-veranderingen optreden: Daarom wordt een Javid shunt ingebracht, waarop het EEG normaliseert.) Incisie a. carotis interna t.p.v. de bifurcatie en verder openen a. carotis interna met behulp van een hoekschaartje. Er wordt een endarteriectomie van de a. carotis interna verricht. Controle van het desobstructie vlak. De a. carotis interna wordt (primair/met behulp van een kunststof/veneuze patch) gesloten. Voor het afknopen wordt de carotis bifurcatie ontlucht en geflushed. Vervolgens wordt eerst de flow richting de a. carotis externa vrijgegeven. Daarna wordt de flow richting a. carotis interna vrijgegeven. Controle hemostase. Sluiten van de m. platysma. De huid wordt gesloten met monocryl 3.0.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling postoperatief

Follow-up

Controle na 6 weken met duplex van de carotiden.

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Carotis Endarteriectomie

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact