Niels Vos Surgery

Aorta buisprothese

Index

Indicaties

Indien de distale aorta tot voorbij de bifurcatie aangedaan is kan voor een bifurcatieprothese worden gekozen welke distaal iliacaal of femoraal kan worden aangesloten.

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe bestaat uit een eenmalige preoperatieve gift cefazoline 1000mg intraveneus.

Aorta buis prothese

Positionering

Extra Maatregelen

Stappen

De aneurysmawand en het achterste peritoneum worden gesloten over de prothese en vormen een barrière tussen de anastomose en het duodenum. Het risico op een aortoduodenale fistel wordt hiermee getracht te verkleinen.

Operatieverslag

Time out procedure. Antibioticaprofylaxe. Patiënt in rugligging onder algehele narcose. Huiddesinfectie en steriel afdekken abdomen. Mediane laparotomie. Instellen omnitract en weghouden dunne darm naar rechter buikwand en colon naar craniaal. Openen achterste peritoneum waarbij het duodenum naar rechts lateraal wordt geprepareerd. Verder vrijprepareren van de aorta waarbij de v. mesenterica inferior wordt (gespaard / geligeerd) om voldoende exposure te krijgen. Naar craniaal wordt de linker v. renalis geïdentificeerd. Naar distaal verder vrijprepareren van de aortabifurcatie. Prepareren aan de achterzijde wordt vermeden om schade aan de zenuwplexus te voorkomen. De ureter wordt beiderzijds gezien en gespaard. Toedienen 5000 eenheden heparine. Plaatsen infrarenale klem, gevolgd door afklemmen a. iliaca communis beiderzijds. Arteriotomie en verder openknippen van de aorta waarbij ter plaatse van de beoogde anastomoses naar lateraal wordt geknipt. Verwijderen trombus. Eventuele bloedende lumbaal arteriën worden doorstoken. Dacron prothese wordt ingebracht waarbij eerst de proximale anastomose met een inlay techniek volgens Crawford wordt aangelegd (Prolene 3.0). Vervolgens op maat afknippen prothese waarna op dezelfde wijze de distale anastomose wordt gevormd. Net voor voltooien van de distale anastomose wordt nog geflushed. Er is iliacaal beiderzijds goede backflow. Beide anastomoses zijn droog. Sluiten van de aneurysmawand over de prothese (Vicryl 0). Sluiten achterste peritoneum (Vicryl 0). Sluiten van de fascie (PDS loop). Sluiten huid met agraves. Sign-out procedure.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling postoperatief

Follow-up

Follow-up na open reconstructie is niet noodzakelijk volgens de richtlijn uit 2009.

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Aorta buisprothese

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact