Niels Vos Surgery

Achillespeesruptuur (minimaal invasief)

Index

Indicaties

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Geen evidence voor routinematig gebruik van antibiotica profylaxe.

Positionering

(Gemodificeerde) Bunnellse hechting Achillespeesruptuur

Extra Maatregelen

Geen

Stappen

Operatieverslag

Time Out Procedure. Patiïnt in buikligging onder (algehele narcose / locoregionaal anesthesie). Kussens onder thorax, bekken en voetrug. Huiddesinfectie en steriel afdekken onderbeen. Incisie aan de mediale zijde van de achillespees net craniaal van de delle. Vrijprepareren tot op het peritendineum. Openen peritendineum in het verlengde van de pees waarbij het peritendineum zoveel mogelijk gespaard wordt. Luxeren proximale uiteinde van de pees. Het peesuiteinde wordt doorstoken met een Bunnellse hechting. Huidincisie ter hoogte van de calcaneus. Boorgat door de calcaneus. Met behulp van de suture-retriever tunnelen van de draad van proximaal richting calcaneus. Draad door calcaneus halen. Aan de andere zijde tunnelen van de draad naar het proximale peesuiteinde met behulp van de suture-retriever. De draad wordt geknoopt waarbij de achillespees op de juiste lengte wordt gebracht. Sluiten peritendineum met PDS 3.0. De huid wordt gesloten met Ethilon 3.0, waarna een gipsspalk in spitsstand wordt aangelegd.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling

Follow-up

Controle na 1, 3, 5 en 12 weken tot functioneel herstel

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Achillespeesruptuur (minimaal invasief)

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact