Niels Vos Surgery

Achillespeesruptuur (open repair)

Index

Indicaties

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Geen evidence voor routinematig gebruik van antibiotica profylaxe.

Positionering

(Gemodificeerde) Bunnellse hechting Achillespeesruptuur

Extra Maatregelen

Geen

Stappen

Operatieverslag

Time Out Procedure. Patiïnt in buikligging onder (algehele narcose / locoregionaal anesthesie). Kussens onder thorax, bekken en voetrug. Huiddesinfectie en steriel afdekken onderbeen. Longitudinale incisie aan de mediale zijde van de achillespees ter hoogte van de delle. Vrijprepareren tot op het peritendineum. Openen peritendineum in het verlengde van de pees waarbij het peritendineum zoveel mogelijk gespaard wordt. Vrijleggen en bundelen van de proximale en distale peesuiteinden. Vervolgens worden de uiteinden geapproximeerd met behulp van een (Gemodificeerde) Bunnellse hechting waarbij de draad wordt geknoopt met de voet in spitsstand. Sluiten peritendineum met PDS 3.0. De huid wordt gesloten met Ethilon 3.0, waarna een gipsspalk in spitsstand wordt aangelegd.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling

Follow-up

Controle na 1, 3, 5 en 12 weken tot functioneel herstel

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Achillespeesruptuur (open repair)

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact