Niels Vos Surgery

Transaxillaire 1e rib resectie (thoracic outlet decompressie)

Index

Thoracic outlet syndroom

Indicaties

Alternatieven

Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe bestaat uit een eenmalige preoperatieve gift cefuroxim 1500mg intraveneus.

Relevante anatomie


Positioneren

Positionering

Extra Maatregelen

geen

Stappen

Operatieverslag

Time out procedure. Antibioticaprofylaxe. Patiënt in (rechter/linker) zijligging op korrelmatras onder algehele narcose. Huiddesinfectie en steriel afdekken. Incisie in de huidlijnen in de onderste haargrens axillair. Klieven subcutis loodrecht tot op de thoraxwand. Vervolgens verder prepareren naar craniaal langs de thoraxwand onder de axillaire lymfelieren door. De n. thoracodorsalis, thoracicus longus en 2e intercostobrachialis worden hierbij zoveel mogelijk vermeden en tractie wordt voorkomen.

Opzij houden m. pectoralis major waarbij identificatie van de insertie van de m. pectoralis minor. Teugelen m. pectoralis minor met rubberbandje net craniaal van de pectorale zenuw en opspannen naar caudaal. Plaatsen dubbelgebogen klem net onder het processus coracoideus op de origo van de m. pectoralis minor. Doornemen van de m. pectoralis minor net boven de rubberband en zo'n 4 - 5 cm hoger nogmaals net onder het processus coracoideus door opspannen van de dubbelgebogen klem).

Vervolgens identificatie van de v. axillaris/subclavia. Deze wordt vanaf craniaal circumferentieel tot aan de eerste rib vrijgeprepareerd. Doornemen insertie m. subclavius en ligamentum costoclaviculare (partieel in geval van NTOS). Vervolgens van mediaal naar lateraal vrijprepareren arterie en de T1 wortel van de plexus brachialis. Alle verklevingen op de eerste rib worden nu tot op de eerste rib verwijderd. De m. scalenus anterior, medius en (indien aanwezig) minimus liggen nu fraai in zicht en in de meeste gevallen kan de n. thoracicus longus op de m. scalanus medius en de n. phrenicus mediaal achter de v. subclavia worden gezien. Hierna zo hoog mogelijk (1-2cm vanaf de eerste rib) doornemen m. scalenus anterior, medius, indien aanwezig minimus, bandjes van Sibson en andere verklevingen richting processus transversus C7. Pas nu (nu opwaartse tractie op de eerste rib is opgeheven) diathermisch vrijmaken voorzijde eerste rib, achterzijde stomp, onder rib door en afschuiven pleura parietalis. Vervolgens diathermisch vrijmaken onderrand eerste rib door de intercostaalspieren door te nemen.

Vervolgens posterieur en anterieur doornemen van de eerste rib met snijdende beentang waarbij 4-5 cm rib wordt verwijderd. Anterieur afknabbelen tot kraakbeen ruim mediaal van de v. subclavia. Posterieur afknabbelen tot het vertebro-costale gewricht waarbij de T1 wortel opzij wordt gehouden met de zuigbuis (soms arm even iets in laten zakken). Spoelen wond. (Indien van toepassing: Neurolyse T1-C8 en vaak ook C7. Controle pleura op defecten met NaCl in het wondbed. Achterlaten vacuüm drain of pleuracath indien de pleura geopend werd. Indien er sprake is van minimale oozing, liberaal openen pleura, zo dorsaal/laag mogelijk, ter drainage. Sluiten subcutis met vicryl en huid met monocryl. Sign-out procedure.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling postoperatief

Follow-up

Referenties

Laatste update: 26-10-2020


Transaxillaire 1e rib resectie (thoracic outlet decompressie)

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact