Niels Vos Surgery

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Chirurgisch.nl is met zorg samengesteld. Eventuele fouten en onnauwkeurigheden kunnen helaas nooit volledig worden uitgesloten. Aan de op deze website vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De eigenaar van de website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen, gebaseerd op informatie die op of via deze website is verkregen.

Het gebruik van Chirurgisch.nl voor medisch advies zonder een gekwalificeerde medische hulpverlener te raadplegen, geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

De website is primair ontwikkeld voor eigen naslag en gebruik door medici, assistenten in opleiding en geneeskunde-studenten. Tevens is de informatie geschikt voor andere geïnteresseerden die informatie zoeken over chirugische ziektebeelden, operaties en technieken. De informatie is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van advies van een gekwalificeerde medische hulpverlener. Bezoekers met medische vragen of klachten wordt geadviseerd contact op te nemen met zijn/haar behandelend arts of een andere zorgprofesional teneinde adequaat onderzoek, diagnostiek en eventuele behandeling te ontvangen, toegespitst op de eigen persoonlijke situatie. Veronachtzaam reeds verkregen medisch advies niet op basis van informatie op deze website.

E-mails van bezoekers die betrekking hebben op de eigen gezondheid, medische klachten of ziekten worden niet beantwoord.

Tot slot is de eigenaar van Chirurgisch.nl op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid, de inhoud of het gebruik van sites waarnaar links zijn opgenomen op deze website. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat de daar te verkrijgen informatie volledig wordt onderschreven door de eigenaar van Chirurgisch.nl.

Pricacy beleid

Alle informatie verzameld op deze website, zoals emailadressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet. IP-adressen worden slechts gebruikt om de statistieken bij te houden. De website maakt geen gebruik van cookies. De gehele website kan bezocht worden op het moment dat cookies zijn uitgeschakeld. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Financiering / belangenverstrengeling

Chirurgisch.nl is een project van de eigenaar dat volledig op persoonlijke titel wordt uitgevoerd. Kosten voor de website (waaronder kosten voor hosting en domeinregistratie) zijn geheel voor rekening van de eigenaar. De informatie die op deze pagina wordt verstrekt is vrij van commerciële beïnvloeding.

Auteur / Eigenaar

C. G. Vos, MD, PhD
Chirurg


Disclaimer

Copyright © 2011-2023 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact