Niels Vos Surgery

Endovasculaire behandeling abdominaal aneurysma (EVAR)

Index

Indicaties

Varianten van deze techniek kunnen gebruikt worden om andere typen aneurysmata te behandelen.

Alternatieven

Relevante anatomie


Anesthesie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe bestaat uit een eenmalige preoperatieve gift cefazoline 1000mg intraveneus.

Positionering

EVAR procedure

Extra Maatregelen

RŲntgendoorlichting vereist. Urinecatheter.

Tevens dient in de poliklinische fase ingemeten te zijn zodat de juiste stents kunnen worden besteld

Stappen

Afhankelijk van het merk en type stent kunnen kleine verschillen bestaan in de wijze van inbrengen en ontplooien.

Operatieverslag

Time out procedure. Antibioticaprofylaxe. PatiŽnt in rugligging onder (algehele narcose/spinaal anesthesie/lokaal anesthesie). Huiddesinfectie en steriel afdekken liesregio en abdomen. (Dwarse/Verticale) incisie beide liezen. Klieven subcutis tot de a. femoralis communis wordt geÔdentificeerd. Vervolgens vrijprepareren en teugelen a. femoralis communis, a. femoralis profunda en a. femoralis superficialis. Tabakszakhechting ter plaatse van de insteekplaats met filling tube vastgeklemd. Vervolgens beiderzijds aanprikken a. femoralis communis, opvoeren voerdraad en inbrengen sheat, waarna de voerdraad weer verwijderd wordt. (Rechts/Links) opvoeren Terumo voerdraad, daarover de angiografiecatheter waarna de Terumo wordt gewisseld voor een stijve voerdraad. De lengte van deze voerdraad wordt met behulp van de doorlichting opgemeten zodat de draad niet te ver naar proximaal wordt opgevoerd. Aan de contralaterale zijde wordt nu een Terumo voerdraad en vervolgens een angiografiecatheter ingebracht. Verwijderen Terumo draad. Vervolgens wordt een angiogram verricht waarbij de linker en rechter a. renalis worden gemarkeerd op het scherm. De stijve voerdraad wordt weer teruggeplaatst zoals eerder beschreven waarna via (rechts/links) de main body over de voerdraad wordt ingebracht waarbij de markering voor het contralaterale pootje naar mediaal wordt gehouden. De markering voor de fabric van de main body wordt tot net onder de laagste nierarterie gebracht waarna de main body ontplooid wordt tot de contralaterale poot vrij komt. Vervolgens opdraaien van de top-cap waarbij de suprarenale fixatie ontplooid wordt. Vervolgens volledig ontplooien main body waarna de top-cap wordt ingedraaid nadat deze eerst ruim boven de prothese is opgevoerd. Vervolgens wordt het delivery systeem verwijderd en wordt de sheath weer ingebracht en de tabakszakhechting aangetrokken om het bloedverlies tegen te gaan. Vervolgens wordt de contralaterale poot met behulp van de Terumo draad en de (angiografie/Van Schie/etc.) catheter aangehaakt. Adequate positie wordt gecontroleerd met een gekalibreerde pig-tail catheter. Hiermee wordt ook direct de lengte van de iliacale extensie gecontroleerd waarbij de origo van de a. iliaca interna wordt gemarkeerd. Vervolgens wordt de Terumo vervangen voor de stijve voerdraad waarna de pig-tail wordt verwijderd en de contralaterale iliacale extensie wordt ingebracht. De markers worden ter hoogte van de flow-divider gebracht waarna de stent wordt ontplooid. Vervolgens worden de protheses met de balloncatheter geballoneerd, waarna er een controle angio wordt verricht waarbij (geen/een type II/ een type I) endoleak wordt gezien. Verwijderen van de voerdraden en sheats waarbij de tabakszakhechtingen worden afgeknoopt. Sluiten subcutis in lagen met vicryl. Sluiten huid met monocryl. Sign-out procedure.

Pitfalls

Complicaties

Nabehandeling postoperatief

Follow-up

Referenties

Laatste update: 26-11-2017


Endovasculaire behandeling abdominaal aneurysma (EVAR)

Copyright © 2011-2017 Chirurgisch.nl, All Rights Reserved. Copyright | Disclaimer | Contact